• Dự án Khu đô thị sinh thái Dầu khí – Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải phòng

Dự án Khu đô thị sinh thái Dầu khí – Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải phòng

Khu đô thị sinh thái Dầu khí Tân Thành

- Vai trò: Chủ đầu tư
- Quy mô: 165ha
- Tổng mức đầu tư đất và hạ tầng: 3.126 tỷ đồng
- Giá trị thực hiện: 2.123 tỷ đồng
- Tiến độ: Đang lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đã xin được chấp thuận đầu tư của Thành phố Hải Phòng

Đối tác - Khách hàng