Hiện nay Công ty có cho thuê Bãi gửi xe cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu gửi xe theo ngày, tháng. 

Nhà để xe có sức chứa trên 100 xe ô tô và 1000 xe máy các loại. Chi tiết liên hệ Khách sạn Dầu khí

Điện thoại:0225.3766667 ; 0225.3766358
E-mail: petroduyenhai@gmail.com

Nhà để xe có sức chứa trên 100 xe ô tô và 1000 xe máy các loại. Chi tiết liên hệ Khách sạn Dầu khí

Điện thoại:0225.3766667 ; 0225.3766358
E-mail: petroduyenhai@gmail.com

Đối tác - Khách hàng