LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Cập nhật: 2018-07-17 10:54:40

Lượt xem: 1160

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH) được thành lập ngày 02/7/2010 trên cơ sở thực hiện Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký ngày 19/2/2009; 


Thông báo số 192/TB-UBND ngày 10/06/2010 của UBND Thành phố Hải Phòng về Kết quả nội dung làm việc giữa UBND thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Văn bản số 5459/DKVN-KH ngày 22/06/2010 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc phân công triển khai chương trình hợp tác với TP Hải Phòng, trong đó Công ty PVC-DH là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và có các cổ đông sáng lập là các Tổng Công ty lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam(trước đây là Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí PVFC), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) và một số cổ đông khác.

Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng