• Dự án Tòa nhà Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Đường Đà Nẵng, Quận Hải An, Hải phòng

Dự án Tòa nhà Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Đường Đà Nẵng, Quận Hải An, Hải phòng

Dự án Tòa nhà Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Đường Đà Nẵng, Quận Hải An, Hải phòng;

- Vai trò: Chủ đầu tư

- Quy mô: Khách sạn 2 sao, 06 tầng, diện tích mặt bằng 1000m2

- Tổng mức đầu tư: 56 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 44 tỷ đồng

- Tiến độ: Bàn giao Tháng 1/2013

- Vai trò: Chủ đầu tư

- Quy mô: Khách sạn 2 sao, 06 tầng, diện tích mặt bằng 1000m2

- Tổng mức đầu tư: 56 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 44 tỷ đồng

- Tiến độ: Bàn giao Tháng 1/2013

Đối tác - Khách hàng