Ban Giám đốc

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải

26/10/2023 - 251 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : Đoàn Phi Trường - Sinh ngày: 22  tháng 11 năm 1981, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Trình độ học vấn: Kỹ sư

Ông Trương Sỹ Minh - Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc,

Ông Trương Sỹ Minh - Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc,

29/05/2019 - 642 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : TRƯƠNG SỸ MINH - Sinh ngày: 23  tháng 5 năm 1980, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Ông Hoàng Đắc Tuấn- Phó Giám Đốc

Ông Hoàng Đắc Tuấn- Phó Giám Đốc

26/10/2023 - 200 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : Hoàng Đắc Tuấn - Sinh ngày: 05  tháng 01 năm 1982, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh - Trình độ học vấn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ Kinh tế

Đối tác - Khách hàng