Giới thiệu

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải

26/10/2023 - 214 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : Đoàn Phi Trường - Sinh ngày: 22  tháng 11 năm 1981, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Trình độ học vấn: Kỹ sư

Ông Trương Sỹ Minh - Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc,

Ông Trương Sỹ Minh - Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc,

29/05/2019 - 613 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : TRƯƠNG SỸ MINH - Sinh ngày: 23  tháng 5 năm 1980, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Ông Hoàng Đắc Tuấn- Phó Giám Đốc

Ông Hoàng Đắc Tuấn- Phó Giám Đốc

26/10/2023 - 166 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : Hoàng Đắc Tuấn - Sinh ngày: 05  tháng 01 năm 1982, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh - Trình độ học vấn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ Kinh tế

Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty

17/07/2018 - 666 lượt xem

   

NGUỒN LỰC CÔNG TY

NGUỒN LỰC CÔNG TY

17/07/2018 - 438 lượt xem

Với nguồn lực lớn mạnh và phát triển không ngừng, Công ty đã và đang xây dựng cho mình một hướng đi riêng mang tính đột phá, nhằm tiếp cận thị trường và phục vụ khách hàng tốt nhất, 

Hồ sơ năng lực Công ty

Hồ sơ năng lực Công ty

17/07/2018 - 573 lượt xem

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

17/07/2018 - 1161 lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH) được thành lập ngày 02/7/2010 trên cơ sở thực hiện Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký ngày 19/2/2009; 

Đối tác - Khách hàng