quan hệ cổ đông

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty PVC Duyên Hải năm 2023

15/06/2023 - 236 lượt xem

Ngày 05/06/2023 Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2). 

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2), Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

30/05/2023 - 167 lượt xem

Căn cứ thông báo mời dự Đại hội số 05/TB-PVCDH-HĐQT ngày 05/05/2023, vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 29/05/2023, tại Hội trường trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

14/05/2023 - 211 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tài liệu đại hội

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tài liệu đại hội

17/06/2022 - 333 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 8 giờ 30 phút, ngày 28/06/2022. - Địa điểm họp: Hội trường Trường Cao đẳng Hàng Hải,...

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/11/2021 - 322 lượt xem

Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1rnrlcEpAp5gZPSoo4XkwSrlxnX0PmgpC?usp=sharing

PVC Duyên Hải tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

PVC Duyên Hải tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

29/11/2021 - 327 lượt xem

Ngày 10/11/2021, tại Khách sạn Dầu khí Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVCDH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/11/2021 - 333 lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8h thứ Tư ngày 10/11/2021 tại Hội trường nhà 6 tầng - Tòa nhà Khách sạn Dầu khí, số 441 Đà Nẵng, P Đông Hải I, Q Hải An, TP Hải Phòng.

Đối tác - Khách hàng