PVC Duyên Hải: Quyết liệt tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung vào hoạt động xây lắp

Cập nhật: 2019-06-10 16:21:59

Lượt xem: 371


Quyết liệt tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung vào hoạt động xây lắp

Căn cứ quyết định số 905/QĐ-DKVN ngày 20/4/2015; số 2627/QĐ-DKVN ngày 31/12/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, về việc Phê duyệt thay đổi bổ sung tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016 – 2020, với định hướng trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Bắc, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo bám sát để thực hiện đúng mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung vào 02 nhiệm vụ chính là (1) tái cơ cấu bộ máy tổ chức/nhân sự tại từng bộ phận cụ thể theo hướng giảm tối đa lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp; (2) Thoái vốn đầu tư ngoài ngành mà trọng tâm là các dự án/tài sản là  bất động sản để tập trung nguồn lực vào hoạt động chính là xây lắp các công trình trong và ngoài ngành Dầu khí.

Việc tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động của doanh nghiệp sẽ không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc về công tác nhân sự, nguồn vốn lưu động, trang thiết bị máy móc, như việc cắt giảm nhân sự dôi dư cho phù hợp với lĩnh vực thi công xây lắp dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều và lo lắng của cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, đại bộ phận người lao động đều đồng tình, ủng hộ hướng đi mới của Công ty mang lại công việc và cuộc sống ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp trong doanh nghiệp như Cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đoàn thể, do đó công tác tái cơ cấu nhân sự tại Công ty PVC Duyên Hải theo hướng thi công xây lắp bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2016 vừa qua do tình hình kinh tế khó khăn, HĐQT đã quán triệt toàn thể CBCNV Công ty thực hiện tiết giảm tối đa các chi phí hành chính, chi phí hội họp, đi lại, tiếp khách, điện nước... Công tác an sinh xã hội vẫn phải được đảm bảo để duy trì nguồn lực lao động, tham gia đầy đủ quỹ tương trợ Dầu khí, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bão lụt...

Không chỉ đảm bảo việc cơ cấu lại doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ, Công ty vẫn triển khai thực hiện đồng đều các dự án chính còn  thực hiện dang dở đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa đối với từng dự án như: Dự án Tòa nhà Khách sạn và văn phòng cho thuê số 441 đường Đà Nẵng, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, thành phố Hải Phòng: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực làm việc với cấp có thẩm quyền của Thành phố Hải Phòng để hoàn thiện tính pháp lý đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; song song với mục tiêu đẩy mạnh kinh doan khai thác có hiệu quả đối với tài sản trên khu đất trên. Dự án khu đất Lê Hồng Phong tại đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thoái vốn tài sản nói trên, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát quá trình thực hiện bán đấu giá tài sản của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan, tuy nhiên đầu năm 2017 mặc dù Trung tâm dịch vụ đấu giá Hải Phòng đã tổ chức bán đấu giá lần 2 nhưng vẫn chưa có Khách hàng quan tâm. Dự án Khu đô thị sinh thái Dầu khí Tân Thành, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, thành phố Hải Phòng được chuẩn bị đầu tư từ tháng 3/2011. HĐQT đã giao Giám đốc triển khai thực hiện nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa chuyển nhượng được. Đối với ba dự án trên, công ty sẽ tiếp tục tiến hành thoái vốn công khai minh bạch đảm bảo thu hồi tối đa nguồn vốn đã đầu tư và tạo được nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Các gói thầu xây lắp: Giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện gói thầu xây lắp Hệ thống cấp nước ngọt Dự án NMNĐ Thái Bình 2; gói thầu thi công Hạng mục công trình Gói thầu A2 thuộc dự án thoát nước Hải Phòng; gói thầu “Thi công xây dựng toàn bộ công tình – Dự án Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viên An ninh Nhân dân”.

Việc thực hiện tái cấu trúc Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý lao động gián tiếp một cách hợp lý, hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cơ cấu lại các bộ phận trực thuộc theo hướng chuyên môn sâu, phát huy năng lực, tăng hiệu quả; phân công, phân định rõ các đầu mối thực hiện công việc.

Công ty PVC - Duyên Hải chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công để có thể triển khai các công trình dự án được giao của Tập đoàn, Tổng công ty PVC và Chủ đầu tư đúng tiến độ chất lượng yêu cầu. Chỉ đạo và hỗ trợ tìm kiếm và triển khai các hoạt động xây lắp trong và ngoài ngành Dầu khí, tạo công ăn việc làm cho CB CNV, đảm bảo ít nhất bù đắp được chi phí quản lý và đời sống cho cán bộ, tăng doanh thu SXKD cho Đơn vị. Quyết liệt triển khai công tác thoái vốn đối với toàn bộ các tài sản/ bất động sản, dự án không thuộc chuỗi giá trị định hướng trong đề án tái cơ cấu PVC Duyên Hải, trở thành đơn vị nòng cốt về xây lắp tại khu vực phía Bắc của PVC đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch sát với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Hy vọng, trong thời gian tới bằng sự quyết liệt trong lao động, nhất quán trong chỉ đạo đạo, điều hành đối với những quyết sách mang tính đột phá của các cổ đông ngành Dầu khí như: PVC, PTSC – Đình Vũ …, PVC Duyên Hải sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng hình ảnh “Những người đi tìm lửa” của các thế hệ./.

Nguồn : http://csnd.vn/Home/Dien-Dan/Van-hoa-xa-hoi/3357/Quyet-liet-tai-co-cau-thoai-von-dau-tu-ngoai-nganh-de-tap-trung-vao-hoat-dong-xay-lap

Đối tác - Khách hàng